Tjenester

Revisjon

Revisjon har som fokus å øke tilliten til rapportert informasjon. Som revisor legger vi også vekt på å være en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver en virksomhet. Etter over 30 år i bransjen vet vi en hel del om dette.

Rådgivning

Som revisor ønsker vi å være en samtalepartner og rådgiver som bidrar til at virksomheten din får en positiv utvikling. Gjennom 30 år har vi betydelig kompetanse på forretningsdrift og kan tilby et bredt spekter av rådgivningstjenester.

Årsoppgjør

Vi bistår virksomheter i utarbeidelse av årsoppgjør og skattemelding. Som revisor bidrar vi med trygghet for at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med lover og regler.

Fusjon og fisjon

Kapitalbekreftelser

Skattefunn

Avvikling av selskaper

Due Dilligence

Skattefunn

Stifte selskap

Skatt og avgifter

Attestasjoner