Om Oss

Vi bygger tillit - Med kunden i fokus

Faglig dyktighet, Høy servicegrad og et tydelig engasjement innen kundens anliggender – der ligger grunnlaget for at revisjonsselskapet skal lykkes. Etter over 30 år i Bransjen vet vi en hel del om dette.

Vår forretningsidé er at Credo Revisjon skal bidra til positiv utvikling for små og mellomstore bedrifter ved å tilby revisjon og regnskapstjenester av gjennomgående høy kvalitet.

Godkjent Revisjonsselskap og Regnskapsførerselskap av Finanstilsynet.

Medlem av Den norske Revisorforening.