REVISJON | RÅDGIVNING | ÅRSOPPGJØR

Credo Revisjon bidrar til positiv utvikling for små og mellomstore bedrifter.
Vi tilbyr revisjon og regnskapstjenester av gjennomgående høy kvalitet.

Revisjon

Revisjon har som fokus å øke tilliten til rapportert informasjon. Som revisor legger vi også vekt på å være en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver en virksomhet. Etter over 30 år i bransjen vet vi en hel del om dette.

Rådgivning

Som revisor ønsker vi å være en samtalepartner og rådgiver som bidrar til at virksomheten din får en positiv utvikling. Gjennom 30 år har vi betydelig kompetanse på forretningsdrift og kan tilby et bredt spekter av rådgivningstjenester. 

Årsoppgjør

Vi bistår virksomheter i utarbeidelse av årsoppgjør og skattemelding. Som revisor bidrar vi med trygghet for at årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med lover og regler. 

Revisjon gir tillit

 Revisjon bidrar til tillit. Tillit til at regnskapene er til å stole på, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomheten. Dette gir trygghet i bedriften og for allmenheten.  Også mange små bedrifter velger å ha revisjon, fordi de ser nytten og verdien av en uavhengig kvalitetssikring av sin interne og eksterne rapportering.

Credo revisjon er godkjent revisjonsselskap og regnskapsførerselskap av Finanstilsynet.

Medlem av Den norske Revisorforening.